Image Alt

Polityka prywatności

Informacja o Prywatności dla Klientów gki-design.pl

Wchodząca w życie: 10 marzec 2020
Ostatnia aktualizacja: 10 marzec 2020

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności w celu zrozumienia naszych działań dotyczących Państwa danych osobowych i sposobu ich przetwarzania. Korzystając ze stron internetowych lub aplikacji gki-design.pl, wyrażają Państwo zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce. 

1. ZAKRES NINIEJSZEJ INFORMACJI

Niniejsza polityka opisuje rodzaje danych, jakie GKI-Design Grzegorz Irski, (“GKI” lub “my”) może od Państwa zbierać lub jakie państwo mogą przekazywać nam i naszym placówkom oraz zasady ich zbierania, wykorzystywania, przetwarzania, ujawniania i ochrony. Zawiera również informacje o przysługujących Państwu prawach związanych z dostępem do danych, możliwości ich aktualizowania, a także podejmowania pewnych decyzji co do sposobu wykorzystania Państwa informacji.

Niniejsza Polityka obejmuje zarówno nasze procedury online, jak i offline dotyczące gromadzenia danych, w tym danych, jakie możemy zgromadzić za pośrednictwem naszych różnych kanałów, takich jak butiki, strony internetowe, aplikacje, korespondencja e-mailowa, media społecznościowe, ośrodki relacji z klientem, punkty handlowe i imprezy.

GKI informuje, że może łączyć zgromadzone przez siebie dane za pośrednictwem jednej metody (np. strona internetowa GKI ). Niezależnie od postanowień niniejszej Polityki, w niektórych sytuacjach możemy wystąpić o Państwa wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeżeli zgoda taka jest wymagana na mocy prawa.

2. ŹRÓDŁA INFORMACJI 

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do danych, zbieranych przez GKI z następujących źródeł:

 • strona internetowa gki-design, w tym również dane uzyskiwane podczas dokonywania zamówień w sklepie internetowym – http://gki-design.pl;
 • korespondencja e-mail, SMS oraz inne wiadomości elektroniczne obejmujące komunikację elektroniczną między Państwem a Nami;
 • ministrony/aplikacje, jakie prowadzimy w serwisach społecznościowych prowadzonych przez podmioty trzecie, np. Facebook; Instagram;
 • skierowane do konsumentów strony mobilne lub aplikacje prowadzone przez GKI-Design, takie jak aplikacje do użytku w smartfonach;
 • drukowane formularze rejestracyjne oraz ankiety, jakie możemy gromadzić od klientów, na przykład za pośrednictwem poczty, pokazów w sklepach lub imprez;
 • formularze reklamacyjne;

3. ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem Państwa danych pozyskanych ze źródeł wskazanych w punkcie 2 jest GKI-Design – Grzegorz Irski

W celu zapewnienia najwyższej ochrony danych osobowych, GKI powołała Inspektora Ochrony Danych, który sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych przez GKI-Design prosimy o ich kierowanie pod adres e-mail: biuro@gki-design.pl.

4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH 

W zależności od tego, w jakim celu kontaktują się Państwo z GKI , cel przetwarzania danych będzie zgodny z poniższą informacją:

Źródło informacji Cel przetwarzania 
Strona internetowa gki-design.pl, w tym również dane uzyskiwane podczas dokonywania zamówień w sklepie internetowym – http://gki-design.plWykonania zawartej umowy w tym realizacja zamówienia i dokonania rozliczeń finansowych oraz dotrzymania warunków gwarancji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez GKI Design (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);Dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
Korespondencja e-mail, SMS oraz inne wiadomości elektroniczne obejmujące komunikację elektroniczną między Państwem a NamiKorespondencja z Klientami GKI Design:Korespondencja dotycząca zawartej umowy lub korespondencja przed podjęciem decyzji o zakupieKorespondencja dotycząca warunków gwarancji, zgłaszania usterek lub zapytań technicznych;Wszelkie inne pytania kierowane do nas od Klientów.(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b lub lit. f  „RODO”);Korespondencja z Kontrahentami GKI Design oraz Podmiotów Współpracujących:Bieżący kontakt z naszymi Kontrahentami i Podmiotami Współpracującymi, z którymi GKI Design ma podpisane umowy, w celu ich realizacji Kontakt z firmami i ich przedstawicielami, z którymi GKI Design prowadzi negocjacje przed zawarciem umowy;Odpowiedzi na wszelkie inne zapytania, które trafiają do GKI Design na oficjalne adresy umożliwiające komunikację elektroniczną.(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b lub lit. f  „RODO”);
– Ministrony i aplikacje, jakie prowadzimy w serwisach społecznościowych prowadzonych przez podmioty trzecie, np. Facebook; Instagram oraz– Skierowane do konsumentów strony mobilne lub aplikacje prowadzone przez GKI , takie jak aplikacje do użytku w smartfonachKorespondencja z Klientami, odpowiedzi na pytania;Informowanie o nowych produktach, usługach GKI Design ;Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów.(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. f  „RODO”);
Drukowane formularze rejestracyjne oraz ankiety, jakie możemy gromadzić od klientów, na przykład za pośrednictwem poczty, pokazów w sklepach lub imprezWykonania zawartej umowy tj. dostępu do Klubu Konesera Kawy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez JURA Poland (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
Formularze reklamacyjneWykonania warunków zawartej umowy w szczególności dotrzymania warunków gwarancji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);Dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

5. WYKORZYSTANIE PAŃSTWA INFORMACJI 

W następujących akapitach opisujemy różne cele, w jakich możemy gromadzić i wykorzystywać Państwa informacje, a także różne rodzaje informacji, jakie mogą dla każdego z nich być zebrane. Proszę zauważyć, że nie wszystkie z poniższych wykorzystań będą miały zastosowanie do każdego z klientów.

 • Obsługa klienta
  Możemy wykorzystać Państwa informacje w celu zapewnienia Państwu obsługi klienta, łącznie z odpowiedzią na Państwa zapytania. Zwykle wymaga to wykorzystania pewnych osobistych danych kontaktowych i informacji dotyczących powodów Państwa zapytań (np. status zamówienia, kwestie techniczne, pytania dotyczące produktów/reklamacji, ogólne zapytania, itd.).
 • Konkursy oraz inne promocje
  Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną, możemy wykorzystać Państwa informacje w celu przekazania Państwu kampanii marketingowych lub promocji. Niektóre z naszych promocji mogą być prowadzone w sieciach społecznościowych należących do osób trzecich. W celu uzyskania dalszych informacji o naszych konkursach oraz innych promocjach, a także o sposobach, w jaki możemy przetwarzać dane osobowe w związku z takimi konkursami, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi regulaminami lub zasadami podanymi wraz z każdą z promocji.
 • Komunikacja marketingowa
  Jeżeli udzielą nam Państwo swojej zgody na przesłanie Państwu naszych informacji handlowych drogą elektroniczną, możemy wykorzystać Państwa informacje w celu przekazania Państwu informacji dotyczących towarów lub usług, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować (komunikacja marketingowa), w sposób taki jak za pośrednictwem emaila, SMSa i mailingu pocztowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu modyfikowania swoich preferencji dotyczących komunikacji marketingowej, proszę zapoznać się z ustępami 8 i 9 poniżej.
 • Sieci społecznościowe osób trzecich
  Możemy wykorzystać Państwa informacje, podczas gdy prowadzą Państwo interakcję w ramach sieci społecznościowych należących do osób trzecich, np. poprzez naciśnięcie przycisku ”lubię”. Mogą się Państwo dowiedzieć więcej na temat sposobu działania tych funkcji, a także danych profilowych, jakie możemy uzyskać na Państwa temat, poprzez odwiedzenie odpowiednich stron w ramach sieci społecznościowych osób trzecich.
 • Ulepszenie i personalizacja strony internetowej
  Możemy wykorzystać Państwa informacje w celu polepszenia i spersonalizowania Państwa doświadczeń na naszych Stronach Internetowych i w naszych aplikacjach; w celu zapewnienia, że treści pochodzące z naszych Stron Internetowych są przedstawiane w najbardziej skuteczny sposób dla Państwa i Państwa komputera; a także w celu zagwarantowania Państwu uczestniczenia w funkcjonalnościach umożliwiających interakcję, jeżeli taką podejmą Państwo decyzję. Zwykle czynimy to za pośrednictwem technologii zautomatyzowanych (takich jak pliki cookies), które gromadzą i zapamiętują pewne informacje na temat loginów, techniczne informacje komputerowe oraz/lub informacje na temat poprzedniego użytkowania stron internetowych. Na przykład, jeżeli taką podejmą Państwo decyzję, możemy zapamiętać Państwa login/adres email lub nazwę użytkownika, aby mogli Państwo szybko zalogować się kolejnym razem, gdy odwiedzą Państwo naszą stronę lub by byli Państwo w stanie odzyskać pozycje uprzednio umieszczone w Państwa koszyku. W oparciu o tego typu informacje, możemy również przedstawić Państwu konkretne treści GKI-Design lub promocje, jakie są zaprojektowane specjalnie pod kątem Państwa zainteresowań.
 • Realizacja zamówień
  Możemy wykorzystać Państwa informacje w celu przetwarzania i wysyłki Państwa zamówień, a także informowania Państwa o statusie Państwa zamówień. Może to pociągać za sobą wykorzystanie pewnych kontaktowych danych osobowych i informacji na temat płatności.

6. UJAWNIANIE PAŃSTWA INFORMACJI 

Możemy udostępniać Państwa informacjami w pewnych sytuacjach opisanych poniżej. Osoby trzecie mogą uzyskać dostęp i wykorzystywać Państwa informacje wyłącznie w celu wykonania konkretnych zadań, jakie zostały im zlecone, a wówczas są proszone o zachowanie Państwa informacji w poufności i bezpieczeństwie. Nie udostępniamy ani nie prowadzimy sprzedaży Państwa informacji na rzecz spółek będących osobami trzecimi w celu wykorzystania przez nie tych danych w ich własnych celach marketingowych.

Odbiorcami Państwa danych mogą myć zatem:

 • Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
 • Podmioty, którym GKI   powierzyła przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
 • Agenci i usługodawcy. Są to spółki zewnętrzne, z którymi współpracujemy, aby pomagały nam w prowadzeniu naszej działalności (np. realizacja zamówień, przetwarzanie płatności, prowadzenie Stron Internetowych, usługi wsparcia, promocje, opracowanie Stron Internetowych.

7. PRZECHOWYWANIE ORAZ/LUB PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA INFORMACJI 

Stosujemy szereg standardowych metod (opisanych poniżej) w celu utrzymania poufności i bezpieczeństwa informacji naszych klientów. Prosimy jednakże zauważyć, że ochrona ta nie ma zastosowania do informacji, jakie postanawiają Państwo udostępnić publicznie, np. w sieciach społecznościowych.

Bezpieczne środowiska pracy
Przechowujemy Państwa informacje w bezpiecznych środowiskach pracy chronionych przed publicznym dostępem. Stosujemy się do obowiązujących powszechnie norm, by chronić dane osobowe.

Czas przechowywania informacji
Generalnie przechowujemy Państwa informacje, dopóki posiadają Państwo aktywne konto w naszych serwisach lub przez czas, jaki jest niezbędny w celu świadczenia Państwu właściwych usług i stosowania się do wymagań prawnych. Oznacza to, że możemy zachować Państwa dane osobowe przez odpowiedni okres czasu po tym, jak przestaną Państwo korzystać z naszych usług lub przestaną korzystać z naszych Stron Internetowych, przy czym nie zostaną one wykorzystane w sposób komercyjny z chwilą usunięcia Państwa konta.

Środki bezpieczeństwa, które powinny być zachowane przez Państwa
Istotne jest, byście Państwo również odgrywali rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa własnych informacji. Podczas składania wniosku o konto online, powinni być Państwo pewni, że wybieracie hasło, które innym trudno będzie odgadnąć i nigdy nie ujawniacie swojego hasła żadnym osobom, gdyż sami jesteście odpowiedzialni za zachowanie poufności swojego hasła. Jeżeli korzystają Państwo ze wspólnego lub publicznego komputera, nigdy nie należy zapamiętywać swojego loginu/adresu email lub hasła i należy się wylogować ze swojego konta za każdym razem, gdy odchodzą Państwo od komputera.

8. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA 

Dostęp do informacji
Przysługuje Państwu prawo uzyskania dostępu do informacji przetwarzanych na Państwa temat przez GKI, pochodzenia tych informacji, informacji o odbiorcach danych, którym zostały one ujawnione, okresie przetwarzania Państwa danych.

Sprostowanie informacji
Przysługuje Państwu prawo do poprawiania lub sprostowania swoich danych gdy chcą Państwo zmienić dane, które wcześniej Państwo nam podali np. w celu realizacji zamówienia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli określony rodzaj przetwarzania odbywa się na podstawie Państwa zgody np. przetwarzanie danych w celach marketingowych, przysługuje Państwu możliwość wniesienia sprzeciwu – cofnięcia zgody na ten rodzaj przetwarzania danych. Pragniemy zauważyć, że nawet jeżeli zrezygnują Państwo z otrzymywania komunikacji marketingowej, mogą Państwo nadal otrzymywać od nas komunikaty administracyjne, takie jak potwierdzenia zamówień lub innych transakcji, powiadomienia o Państwa działalności na koncie (np. potwierdzenia z konta, zmiany hasła, itd.), a także inne ważne ogłoszenia.

Prawo do usunięcia danych
Przysługuje Państwu prawo do usunięcia Państwa danych. Pragniemy zauważyć, że w niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć Państwa danych osobowych w sposób inny, niż poprzez usunięcie Państwa konta. Mogą Państwo przeglądać i zmieniać swoje dane osobowe poprzez logowanie się do Stron Internetowych oraz wizytę na swoje stronie profilowej. Proszę zauważyć, że wymagamy od naszych zarejestrowanych klientów, by zweryfikowali swoją tożsamość (np. login/adres email, hasło), zanim mogą wprowadzić zmiany w informacjach zamieszczonych na koncie. To pozwala na ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do konta. Niezależnie od powyższego, mogą również Państwo uzyskać dostęp, modyfikować lub usuwać swoje dane, a także zrezygnować z każdego z celów przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez przesłanie nam e-maila na adres biuro@gki-design.pl

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez GKI-Design odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

9. PLIKI COOKIES

Wiele stron internetowych, w tym również i nasze zapisują na Państwa komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Państwa koncie użytkownika komputera lub telefonu, z którego łączą się Państwo z Siecią, tzw. pliki cookie.

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Państwa indywidualne ustawienia i dzięki nim możecie Państwo łatwo się zalogować do swojego konta.

Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka. Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Państwu w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzicie Państwo na strony o książkach, będzie wyświetlane Państwu więcej reklam księgarni.

Jeżeli uważają Państwo, że obecność plików cookie narusza Państwa prywatność, możecie w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Państwa przeglądarki.

 • Mozilla Firefox – W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość zaznaczenia, że nie chcecie Państwo być śledzeni w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.
 • Microsoft Internet Explorer – W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możecie Państwo regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
 • Google Chrome – W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki Proszę wybrać „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
 • Opera – Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu proszę otworzyć menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
 • Apple Safari – W menu „Safari” proszę wybrać „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie. W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia mobilnego.

10. ZMIANY NASZEJ INFORMACJI

Jeżeli wprowadzimy zmiany postępowania z Państwa informacjami, dokonamy aktualizacji niniejszej Polityki. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian do naszych praktyk i niniejszej Polityki w każdym czasie. Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzić do naszej Polityki w przyszłości zostaną umieszczone i podane do wiadomości na naszych stronach internetowych.

11. KONTAKT

W celu zadania pytań lub przekazania uwag na temat niniejszej Informacji lub praktyk dotyczących prywatności, prosimy o kontakt: GKI-Design Grzegorz Irski, Opolska 44a, 46-380 Dobrodzień | +48 693-958-288 | biuro@gki-design.pl

Producent mebli tapicerowanych na wymiar
d

Opolska 44a 46–380 Błachów